“Inimese õigus” — käsiraamat inimõiguste õpetajale ja huvilisele

LAE ALLA SIIT: EESTI DIGIRAAMATUTE KESKUS

Inimese Õigus, inimõigused, haridusÕppematerjal on mõeldud kasutamiseks gümnaasiumiastme ainetundides, eeskätt ühiskonnaõpetuses ja ajaloos, ent ka teistes õppeainetes inimõiguste käsitlemisel. Samui on materjal kasutatav kutsehariduses ja täiskasvanukoolituses ning sotsiaalainete õpetajate välja- ja täiendõppes.

Õppematerjal eeldab, et õppijad on inimõiguste tekke- ning arengulooga juba üldjoontes kursis ja annab neile teadmistele lisaks lühikese ülevaate inimõiguste olemusest ning inimõiguste piiritlemisest põhiõigustes. Nimetatud on ka olulisemad rahvusvahelised inimõigustekonventsioonid. Lähemalt on käsitletud õigust väärikusele ja heale nimele ning õigust elule, sest need õigused on aluseks ja sisuks teistele inimõigustele. Lisalugemiseks on toodud katkendeid kirjandusest, mida võib õpetaja valikul tunnis kasutada näidete või aruteluteemadena.

Kirjandusteosed on valitud kooskõlas õppekavas oleva soovitatava kirjanduse nimekirjaga ning peaks seetõttu olema suures osas õpilastele tutavad. Piltliku materjalina saab tundide näitlikustamiseks ja aruteludeks kasutada koomikseid. Lisalugemise lehekülgedel on ka näidisküsimused. Neid lehekülgi võib õpilastele paljundada. Lisatud on „Inimese ja kodanikuõiguste deklaratsioon“, mis võei vastu 1789. aastal ja on olnud eeskujuks põhiseaduste põhiõiguste peatükkidele, Eesti Vabariigi põhiseaduse II peatükk ja ülevaade näitusest, mis käsitleb inimõigusi Nõukogude Eestis.

Viimaks on mõned soovitused õpetajale tunni läbi viimiseks inimõiguste teemal.

Raamat on mõeldud koolidele tasuta ning selle saamiseks tuleb pöörduda Inimõiguste Instituudi (eihr@eihr.ee) poole.

Vt pressiteadet: Esmaspäeval, 25.augustil kell 14.30 esitleb Vootele Hansen Inimõiguste Instituudi käsiraamatut „Inimese õigus“